Get Adobe Flash player

SFbBox by website

011 bs panyaอธิการ คุณพ่อปัญญา    กฤษเจริญ
(พระสังฆราช)
ค.ศ. 1996 – 1998
              หลังจากที่คุณพ่อกลับจากการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐ-อเมริกา ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบ้านเณร ต่อจากคุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบุรี

              คุณพ่อให้ความเป็นกันเองกับบรรดาสามเณรโดยอุทิศเวลาลงมาคลุกคลี ใช้ชีวิตร่วมกับสามเณรเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย ทำให้คุณพ่อ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” สามเณรทุกคนได้อย่างลึกซึ้ง เห็นได้จาก ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่ผ่านการอบรมจากคุณพ่อ จะมีชีวิตกลุ่มที่เข้มแข็ง สามารถรวมกลุ่มกันได้เต็มจำนวน  แสดงถึงความรักความผูกพันที่คุณพ่อได้สอดแทรกไว้ในกระบวนการอบรมสั่งสอนและที่สำคัญวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสามเณรที่มักทำผิดพลาดตามประสาเด็กคุณพ่อจะใช้วิธีการ “สอน”  มากกว่า “ลงโทษ”  โดยพยายามอธิบายให้เห็นถึงผลเสียจากการกระทำนั้น อันเป็นการสร้างจิตสำนึก มากกว่าจะเป็นการประณาม หรือทำให้อับอาย ทำให้สามเณรยอมรับและลดการต่อต้าน อันมักจะเกิดกับเด็กในช่วงวัยรุ่นอยู่เสมอ ๆ

            การเปิดกว้างทางความคิดที่คุณพ่อให้อิสระแก่บรรดาสามเณรนั้น ส่งผลให้สามเณรบ้างคน สามารถออกไปดำเนินชีวิตภายนอกได้ และใช้ความ คิดสร้างสรรค์ กอปรกับความสามารถส่วนตัว ทำให้โดดเด่น แตกต่าง จนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ  และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว
 
              คุณพ่อยังเป็นผู้ริเริ่มในการส่งบรรดาบราเดอร์ที่สำเร็จการศึกษาด้านปรัชญาแล้ว ให้ไปสัมผัสชีวิตด้านการอภิบาล และศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ประเทศฟิลิปปินส์ อันเป็นการปูทางสู่การเป็น “ผู้อภิบาลที่ดี” ในอนาคต

           ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีดุจที่บิดามีต่อบุตรนั้น คุณพ่อปัญญา กฤษเจริญ จึงเป็น “บิดาในใจสามเณร” อยู่เสมอ ตราบชั่วนิรันดร์

สถิติการเยี่ยมชม

00647118
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4
185
665
333952
4519
8393
647118
Your IP: 3.233.242.204
2021-09-23 00:07