Get Adobe Flash player

SFbBox by website

011 bs panyaอธิการ คุณพ่อปัญญา    กฤษเจริญ
(พระสังฆราช)
ค.ศ. 1996 – 1998
              หลังจากที่คุณพ่อกลับจากการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐ-อเมริกา ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบ้านเณร ต่อจากคุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบุรี

              คุณพ่อให้ความเป็นกันเองกับบรรดาสามเณรโดยอุทิศเวลาลงมาคลุกคลี ใช้ชีวิตร่วมกับสามเณรเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย ทำให้คุณพ่อ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” สามเณรทุกคนได้อย่างลึกซึ้ง เห็นได้จาก ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่ผ่านการอบรมจากคุณพ่อ จะมีชีวิตกลุ่มที่เข้มแข็ง สามารถรวมกลุ่มกันได้เต็มจำนวน  แสดงถึงความรักความผูกพันที่คุณพ่อได้สอดแทรกไว้ในกระบวนการอบรมสั่งสอนและที่สำคัญวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสามเณรที่มักทำผิดพลาดตามประสาเด็กคุณพ่อจะใช้วิธีการ “สอน”  มากกว่า “ลงโทษ”  โดยพยายามอธิบายให้เห็นถึงผลเสียจากการกระทำนั้น อันเป็นการสร้างจิตสำนึก มากกว่าจะเป็นการประณาม หรือทำให้อับอาย ทำให้สามเณรยอมรับและลดการต่อต้าน อันมักจะเกิดกับเด็กในช่วงวัยรุ่นอยู่เสมอ ๆ

            การเปิดกว้างทางความคิดที่คุณพ่อให้อิสระแก่บรรดาสามเณรนั้น ส่งผลให้สามเณรบ้างคน สามารถออกไปดำเนินชีวิตภายนอกได้ และใช้ความ คิดสร้างสรรค์ กอปรกับความสามารถส่วนตัว ทำให้โดดเด่น แตกต่าง จนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ  และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว
 
              คุณพ่อยังเป็นผู้ริเริ่มในการส่งบรรดาบราเดอร์ที่สำเร็จการศึกษาด้านปรัชญาแล้ว ให้ไปสัมผัสชีวิตด้านการอภิบาล และศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ประเทศฟิลิปปินส์ อันเป็นการปูทางสู่การเป็น “ผู้อภิบาลที่ดี” ในอนาคต

           ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีดุจที่บิดามีต่อบุตรนั้น คุณพ่อปัญญา กฤษเจริญ จึงเป็น “บิดาในใจสามเณร” อยู่เสมอ ตราบชั่วนิรันดร์

สถิติการเยี่ยมชม

00592162
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
43
108
293
279886
4069
6422
592162
Your IP: 3.221.159.255
2021-01-27 04:14