Get Adobe Flash player

SFbBox by website

เหตุการณ์สำคัญจวบจนปัจจุบัน       

           จำนวนเณรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อ ๆ มา ผู้ใหญ่จึงดำริสร้างตึกเพิ่มเติมต่อจากตึกที่มีอยู่แล้วซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน 2 ห้องสำหรับชั้นล่าง ห้องประชุมอยู่ชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นห้องนอน ซึ่งเวลานั้นสร้างเอาไว้สำหรับเณรชั้น ม.ศ.4-5

 
                 จำนวนเณรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ใหญ่ของสังฆมณฑลจึงคิดสร้างตึกเพิ่มเติมต่อจากตึกที่มีอยู่แล้ว ส่วนที่สร้างเพิ่มคือห้องเรียน 2 ห้อง สำหรับชั้นล่าง ห้องประชุม 1 ห้อง อยู่ชั้นที่สอง และชั้นสามเป็นห้องนอนสำหรับเณรชั้น มศ. 4 – 5 และได้สร้างสนามบาสเก็ตบอลสนามที่สามขึ้นที่บริเวณด้านหลังของบ้านเณร (ปัจจุบันใช้เป็นสนามเทนนิสชั่วคราว)

                 ในแต่ละปีมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ผู้ใหญ่จึงคิดที่จะขุดน้ำบาดาลไว้ใช้เองเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ที่สุดก็ต้องผิดหวังเพราะปรากฏว่าไม่ได้น้ำตามที่คาดหวังไว้ จึงเปลี่ยนแผนเป็นการขุดสระเพื่อเก็บน้ำฝนแทนซึ่งปัจจุบันเป็นบ่อน้ำที่เก็บน้ำสำหรับรดต้นไม้และเลี้ยงปลาที่บริเวณด้านหน้าของตัวตึกนั้นเอง

                ที่บ้านเณรบางนกแขวกมีถ้ำแม่พระแห่งเมืองลูร์ด ไว้สำหรับพวกเณรจะได้แสดงความศรัทธาต่อแม่พระ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธานี้ให้มีต่อไป จึงได้มีการสร้างถ้ำแม่พระขึ้นอีกทางด้านหน้าของบ้านเณร โดยตั้งอยู่ที่บริเวณปลายสระน้ำ

                  คุณพ่อซิลวีโอ โปรเวรา นักบวชซาเลเซียนได้คลุกคลีกับบ้านเณรและเป็นอธิการมานานหลายปี คุณพ่อเป็นอธิการบ้านเณรคนแรกตั้งแต่ย้ายบ้านเณรจากบางนกแขวกมาอยู่ที่ราชบุรี คือ ในปี 1959 หลังจากนั้นคุณพ่อก็ย้ายไปเป็นอธิการบ้านเณรของซาเลเซียนที่หัวหิน 2 ปี แล้วก็ย้ายกลับมาเป็นอธิการบ้านเณรที่ราชบุรีอีกในปี ค.ศ. 1964 ถึง ปี 1966

                 ในระหว่างที่คุณพ่อโปรเวรา ย้ายไปเป็นอธิการบ้านเณรที่หัวหินนั้น คุณพ่ออัลบีโน ปองกีโอเน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบ้านเณรที่หัวหิน ก็ได้ย้ายมาแทน ในระหว่างนี้มีเณรซาเลเซียนจากหัวหินมาอาศัยและร่วมเรียนในชั้น ม.ศ. 4 – 5 กับเณรราชบุรีด้วย

                 ต่อมา คุณพ่อ เอก ทับปิง ได้รับหน้าที่มาเป็นอธิการบ้านเณรแทนคุณพ่อโปรเวรา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ถึง ปี 1971

                 ปี ค.ศ. 1972 คุณพ่อ สมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ เข้ามารับตำแหน่งอธิการบ้านเณรราชบุรี แทนคุณพ่อ เอก ทับปิง (ซึ่งภายหลังได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลราชบุรี)

                ปี ค.ศ. 1975 คุณพ่อสมกิจ นันทวิสุทธิ์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตในบ้านเณรบางนกแขวกมาเป็นเวลายาวนานนับสิบปีในฐานะอาจารย์และคุณพ่อศึกษา คุณพ่อก็มารับตำแหน่งเป็นอธิการต่อจากคุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ในช่วงนี้มีคุณพ่อสุรพล เนื้อจีน พระสงฆ์บวชใหม่ มาอยู่เป็นผู้ช่วยอธิการด้วย

                วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1977 คุณพ่อสุรพล เนื้อจีน ซึ่งเดิมที่เป็นรองอธิการบ้านเณร ก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นอธิการบ้านเณร แทนคุณพ่อสมกิจ นันทวิสุทธิ์ คุณพ่ออยู่ทำงานที่บ้านเณรเป็นเวลาถึง 6 ปี คุณพ่อได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับบรรดาเณร ได้ปรับปรุงพระแท่นเป็นลวดลายไทยพร้อมกับที่อ่านบทอ่านด้วย ในช่วงที่คุณพ่อเป็นอธิการนั้น คุณพ่อได้สนับสนุนเณรให้เล่นทั้งดนตรีและกีฬา จนบ้านเณรมีวงดนตรี คือ วง “ดิ อินโนเซนท์” ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเณรและโรงเรียนเป็นอย่างมาก

                 ปี ค.ศ. 1983 คุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ ก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นอธิการบ้านเณรราชบุรี ในช่วงนี้ทางบ้านเณรมีการกินอยู่อย่างบริบูรณ์ ทั้งนี้โดยอาศัยการติดต่อขอความช่วยเหลือจากบรรดาสัตบุรุษจากวัดต่าง ๆ คุณพ่อยังถือโอกาสแพร่ธรรมด้วยการไปเยี่ยมเยือนบรรดาคริสตชนที่คุณพ่อมนตรี มณีจิต(คุณพ่อซาวีโอ) ได้เริ่มสร้างไว้ที่บ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง ด้วย แต่เนื่องจากสุขาภาพของคุณพ่อไม่ค่อยดี คุณพ่อจึงอยู่ที่บ้านเณรเพียง 4 ปี เท่านั้น

                ปี ค.ศ. 1987 คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร ย้ายมาทำหน้าที่อธิการบ้านเณรราชบุรี แทนคุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ ซึ่งย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเพลง คุณพ่อชีวินเพิ่งจบการศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ คุณพ่อได้เน้นการอบรมด้านชีวิตฝ่ายจิตและระเบียบวินัย

               ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 คุณพ่อดำรัส ลิมาลัย ก็ย้ายจากอาสนวิหารบางนกแขวก มาเป็นอธิการบ้านเณร แทนคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร ซึ่งไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม คุณพ่อดำรัส ได้เน้นการอบรมในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาแก่บรรดาเณรเป็นพิเศษ

              ปี  ค.ศ.  1992  คุณพ่อสิริพงษ์  จรัสศรี มาเป็นอธิการแทนคุณพ่อดำรัส  ลิมาลัย
              ปี ค.ศ.  1994   คุณพ่อปัญญา   กฤษเจริญ ย้ายมาเป็นอธิการแทนคุณพ่อสิริพงษ์  จรัสศรี ซึ่งเดินทางไปเรียนต่อด้านชีวิตฝ่ายจิตที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี   ในปีนี้มีคุณพ่อวัชระ   พฤกษาโรจนกุล เป็นผู้ช่วยอธิการฯ   คุณพ่อปัญญา  ได้เริ่มโครงการส่งบราเดอร์ที่จบชั้นปรัชญา ไปฝึกชีวิตและเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์

              ปี ค.ศ. 1998  คุณพ่ออภิสิทธิ์   กฤษเจริญ  หลังจากที่กลับมาจากการเรียนที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ก็มาเป็นอธิการแทนคุณพ่อปัญญา   กฤษเจริญ  โดยมีคุณพ่อวุฒิชัย    อ่องนาวา เป็นรองอธิการ

              ปี ค.ศ.  2000  คุณพ่อวัชระ   พฤกษาโรจนกุล มาเป็นอธิการ  โดยมีบราเดอร์นิรุต  กิจเต่ง เป็นรองอธิการ และบราเดอร์รัตนศักดิ์    กิจสกุล เป็นผู้ช่วยอธิการ  (ภายหลังที่บราเดอร์ทั้งสองได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว  คุณพ่อรัตน์ศักดิ์   ก็ย้ายไปประจำอยู่ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกเด็กประจำ

              ปี  ค.ศ.  2002  คุณพ่อเจริญ    ว่องประชานุกูล  ย้ายจากโรงเรียนวังตาลวิทยา  มาเป็นอธิการแทนคุณพ่อวัชระ   พฤกษาโรจนกุล ซึ่งย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่งท่าหว้า  ในปีนี้มีคุณพ่อรุ่งเรือง    สารสุข เป็นรองอธิการ   คุณพ่ออธิการได้ปรับปรุงบ้านและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้สมกับเป็นบ้านอบรมมากขึ้น   ต่อมาคุณพ่อไพศาล    ยอแซฟ รับแต่งตั้งมาเป็นรองอธิการแทนคุณพ่อรุ่งเรือง    สารสุข

              ปี  ค.ศ.  2007  คุณพ่อสิริพงษ์   จรัสศรี ในฐานะอุปสังฆราช รับหน้าที่รักษาการแทนอธิการ โดยมีคุณพ่อไพศาล    ยอแซฟ เป็นรองอธิการ  ในปีนี้ได้ส่งคุณพ่อนิรุต    กิจเต่ง ไปรับการอบรมและศึกษาต่อที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี และประเทศอินเดีย เพื่อเตรียมกับหน้าที่อธิการในปีการศึกษาต่อไป

             ปี  ค.ศ.  2008 คุณพ่อนิรุต     กิจเต่ง กลับมารับหน้าที่อธิการ  โดยมีบราเดอร์ชิตพล   แซ่โล้ว เป็นรองอธิการ ซึ่งในภายหลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์และทำหน้าที่รองอธิการต่อไป

             ปี  ค.ศ.  2012 คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ ได้รับแต่งตั้งให้มารับหน้าที่อธิการแทนคุณพ่อนิรุต  กิจเต่ง โดยมี บราเดอร์ปฏิคม  วิริยะสมบัติ เป็นรองอธิการ แต่บราเดอร์ได้ประสบอุบัติเหตุจึงต้องพักรักษาตัว และคุณพ่อศราวิน  พัดศรีเรือง จึงได้มารับหน้าที่รองอธิการจนถึงขณะนี้

 

 

 

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

00575681
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
12
246
258
262718
10941
18958
575681
Your IP: 18.215.33.158
2020-10-26 00:32