ครบ 60 ปีการเริ่มต้นสามเณราลัยแม่พระนิรมลราชบุรี
ครบ 60 ปีการเริ่มต้นสามเณราลัยแม่พระนิรมลราชบุรี

     วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2019 เวลา 16.30 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบ 60 ปีการเริ่มต้นของสามเณราลัยแม่พระนิรมลราชบุรี (บ้านเณรราชบุรี) โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี  บรรดาพระสงฆ์ อดีตอธิการบ้านเณร ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ ผู้ฝึกหัด สามเณร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพร  ในบรรยากาศอบอุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นการฉลองภายใน และจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้อีกครั้งหนึ่ง  โอกาสนี้มีพิธีเสกป้ายชื่อ "สามเณราลัยแม่พระนิรมล" ซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ด้วย

::::: ภาพข่าว :::::  โดย พนิดา  แหวกวารี