ขอเชิญร่วมสมทบ “กองทุนบ้านเณร”
      กองทุนบ้านเณร คือ การระดมเงินทุนสำหรับบ้านเณร เพื่อจะได้นำผลประโยชน์ที่ได้จากกองทุนมาใช้ในงานการอบรมและกิจการต่าง ๆ ของบ้านเณร กองทุนบ้านเณรของ สามเณราลัยแม่พระนิรมล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการ
     ดังนั้น การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนบ้านเณร จึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระแสเรียกพระสงฆ์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนบ้านเณรนั้นสามารถทำได้ทุกโอกาส


โดยติดต่อได้ที่
คุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล
โทร. 0 3233 8792 โทรศัพท์มือถือ 08 5294 4009
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนบ้านเณร ได้ที่
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาวัดเพลง
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 547-0-15841-0
ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกราชบุรี (กองทุนบ้านเณร)

หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วโปรดโทรศัพท์แจ้งอธิการ หรือส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่

สามเณราลัยแม่พระนิรมล
80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3233 8792
โทรสาร 0 3233 8792
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: www.maryimmaculateseminary.org