ภาพงานชุมนุมศิษย์เก่าบ้านเณรแม่พระนิรมล
9 - 11 เมษายน  2553  ณ บ้านเย็นเนซาเร็ธ


2010_alumni_meeting01.jpg 2010_alumni_meeting02.jpg 2010_alumni_meeting03.jpg

2010_alumni_meeting04.jpg 2010_alumni_meeting05.jpg 2010_alumni_meeting06.jpg

2010_alumni_meeting07.jpg 2010_alumni_meeting08.jpg 2010_alumni_meeting09.jpg

2010_alumni_meeting10.jpg 2010_alumni_meeting11.jpg 2010_alumni_meeting12.jpg

2010_alumni_meeting13.jpg 2010_alumni_meeting14.jpg 2010_alumni_meeting15.jpg

2010_alumni_meeting16.jpg 2010_alumni_meeting17.jpg 2010_alumni_meeting18.jpg

2010_alumni_meeting19.jpg 2010_alumni_meeting20.jpg 2010_alumni_meeting21.jpg

2010_alumni_meeting22.jpg 2010_alumni_meeting23.jpg 2010_alumni_meeting24.jpg

2010_alumni_meeting25.jpg 2010_alumni_meeting26.jpg 2010_alumni_meeting27.jpg

2010_alumni_meeting28.jpg 2010_alumni_meeting29.jpg 2010_alumni_meeting30.jpg

2010_alumni_meeting31.jpg 2010_alumni_meeting32.jpg 2010_alumni_meeting33.jpg

2010_alumni_meeting34.jpg 2010_alumni_meeting35.jpg 2010_alumni_meeting36.jpg