ฉลองบ้านเณรเล็กราชบุรี
ฉลองบ้านเณรเล็กราชบุรี

    วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล องค์อุปถัมภ์ของบ้านเณรเล็กสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สามเณรเล็กจากบ้านเณรยอแซฟ สามเณรกลางจากบ้านเณรพระวิสุทธิ์วงศ์ โคราช บรรดาศิษย์เก่า และสัตบุรุษมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องเณร

 

2017_10dec001.jpg 2017_10dec002.jpg 2017_10dec003.jpg

2017_10dec004.jpg 2017_10dec005.jpg 2017_10dec006.jpg

2017_10dec007.jpg 2017_10dec008.jpg 2017_10dec009.jpg

2017_10dec010.jpg 2017_10dec011.jpg 2017_10dec012.jpg

2017_10dec013.jpg 2017_10dec014.jpg 2017_10dec015.jpg

2017_10dec016.jpg 2017_10dec017.jpg 2017_10dec018.jpg

2017_10dec019.jpg 2017_10dec020.jpg 2017_10dec021.jpg

2017_10dec022.jpg 2017_10dec023.jpg 2017_10dec024.jpg

2017_10dec025.jpg 2017_10dec026.jpg 2017_10dec027.jpg

2017_10dec028.jpg 2017_10dec029.jpg 2017_10dec030.jpg

2017_10dec031.jpg 2017_10dec032.jpg 2017_10dec033.jpg

2017_10dec034.jpg 2017_10dec035.jpg 2017_10dec036.jpg

2017_10dec037.jpg 2017_10dec038.jpg 2017_10dec039.jpg

2017_10dec040.jpg 2017_10dec041.jpg 2017_10dec042.jpg

2017_10dec043.jpg 2017_10dec044.jpg 2017_10dec045.jpg

2017_10dec046.jpg 2017_10dec047.jpg 2017_10dec048.jpg

2017_10dec049.jpg 2017_10dec050.jpg 2017_10dec051.jpg

2017_10dec052.jpg 2017_10dec053.jpg 2017_10dec054.jpg

2017_10dec055.jpg 2017_10dec056.jpg 2017_10dec057.jpg

2017_10dec058.jpg 2017_10dec059.jpg 2017_10dec060.jpg

2017_10dec061.jpg 2017_10dec062.jpg 2017_10dec063.jpg

2017_10dec064.jpg 2017_10dec065.jpg 2017_10dec066.jpg

2017_10dec067.jpg 2017_10dec068.jpg 2017_10dec069.jpg

2017_10dec070.jpg 2017_10dec071.jpg 2017_10dec072.jpg

2017_10dec073.jpg 2017_10dec074.jpg 2017_10dec075.jpg

2017_10dec076.jpg 2017_10dec077.jpg 2017_10dec078.jpg

2017_10dec079.jpg

:::: ชมภาพเพิ่มเติม ::::
ภาพข่าวโดย  พนิดา  แหวกวารี